Uus aretusmaterjal EPK-le ja lihatõugudele

Uus aretusmaterjal EPK-le ja lihaveistele.

Selle aasta esimese kuuga on saabunud müügile hulk import aretusmaterjali nii punasele tõule kui ka lihatõugudele.

PUNASELE TÕULE: Veebruarikuu algul tuli taas värsket aretusmaterjali VikingGeneticsist. Tõsi, koos lihatõugude spermaga saabus Prantsusmaalt 200 doosi montbeliardi ehk prantsuse punasekirjut (PPK) spermat. Pull Redon osutus populaarseks ja sperma müüdi ära enne, kui konteiner Keavasse jõudis. Kas ostame tulevikus juurde, küsivad ehk paljud? Ilmselt, kuigi pean möönma, et PPK ei ole samaväärne aretusmaterjal skandinaavia ja saksa punasega. Aretusprogrammis on luba PPK-d kasutada, kuid siiski vaid verevärskenduseks. Vikingist saabus 8 eri pulli sperma. Neist neli esimest, kellest allpool juttu, on juba tuttavad pullid, neli järgmist aga uued:

Ullimulli 48033 (Lindero x Eskil) sündis 2005.a Soomes. Kuigi ta kannab andmebaasis AY 100%, on temas pisut SRB verd. AY, SRB ja NRF on väga sarnased, mistõttu täpseid verelisuse protsente enam välja ei tooda. Ehk on see õige ja edaspidi peaks sellist stiili rakendama ka teiste punaste komponentide juures. Tähtis on tõu aretusprogrammis tunnustatud pull oma aretusväärtustega, mitte konkreetse verelisuse kogus. Ullimulli on kord meil juba pakkumises olnud ja osutus tookord populaarseks. Populaarne on ta ka mujal maailmas, millele viitab asjaolu, et tema sperma on tänaseks kõik ära müüdud. Viimased doosid saabusid Eestisse. Pulli tütardel on väga hea piima AV (123) ja SSAV (105) aretusväärtused. Interbulli hinded piimajõudlusele on järgmised: +1109 -0,13 +36 -0,05 +34. Tütardel on head näitajad tiinestumisele (108), poegmiskergusele (107) ja karjaspüsivusele (111). Positiivsed on ka tüübi (101), udara (109) ja jalgade (109), kui ka lüpsikiiruse (105) ja iseloomu (105) väärtused. Üksiktunnustes halvendajad näitajad puuduvad. Positiivsemad on järgmiste tunnuste aretusväärtused: laudja sirgus (100), sõranurk (103), eesudara kinnitus (120) ja tagaudara kõrgus (118).

Cigar 42678 (Cirkel x Alfa). Vikingi pakkumise üks esinumbritest. Väga tugevate piimajõudlustunnuste näitajatega pull: SPAV 127, +1071 +0,15 +58 +0,01 +38. SSAV 105. Piimatööstused on hakanud taas rääkima madalast rasvaprotsendist piimas. Cigar on üks vähestest pullidest, kes selle näitaja parandamisega tegeleb. Lisaks tiinestuvad tema tütred hästi (101), ei esine poegimisraskusi (108), on pikaealised (112) ja kiire lüpsiga (108). Cigar on võrdselt hea parandamaks nii tütarde tüüpi (115), udarat (116) kui ka jalgu (112). Tütred on suured (111), laia rinna (113) ja sügava kerega(112). Lisaks veel hea eesudara kinnitus (123), tagaudara kõrgus (122) ja keskside (124). Paraku on Cigari tütardel märgata tõusvat laudjat (87), mis ei tule kasuks vasikate sündimise juures (samas poegimiskerguse näitaja seda ei kinnita). Veel pärandab ta oma tütardele lühikest (85) ja peenikest (79) nisa. Jälgima peab aga Cigari põlvnemist, kust leiame tuntud pulliisade nimed nagu FYN Aks, Alfa ja FYN Cent.

Fastrup 42412 (Orraryd x Stadel). EPK aretajatele tuntud nimi. Kuna tema aretusväärtused on pidevalt paranenud, siis otsustasime seda pulli veel pakkuda. Väga hea piimajõudlusnäitajate parandaja: SPV 126, +1009 -0,08 +36 +0,06 +39. SSAV 109. Tütardel on head viljakuse (111), poegimiskerguse (102), karjaspüsivuse (125), lüpsikiiruse (105) ja iseloomu (108) näitajad. Fastrup parandab oma tütardel nii tüüpi (109), udarat (105) ja eriti jalgu (121). Tütred on suured (108), hea sõranurgaga (107) ning kõrge tagaudara kinnitusega (107). Fastrupi põlvnemises puuduvad paljukasutatud pullisad, mistõttu on tema kasutamine pisut lihtsam.

Harvard 42560 (Ascona x V. Šum). Väga hea SPAV (127) ja SSAV (120) näitajatega pull. Piimajõudluses parandab eelkõige piima rasva % (+0,30) ja valgu % (+0,16). Tütred sünnivad kergelt (110), lüpsavad kiiresti (107) ning on hea iseloomuga (107). Harvard parandab tütarde tüübi (106), jalgade (106) ja eriti udaratunnuseid (115). Tütred on suhteliselt suured (106), tugeva eesudara kinnituse (118), tagaudara kõrguse (109), – laiuse (118) ja kesksideme (116) näitajatega. Ainus miinus on taas tõusev laudjas (77). Tema isa Ascona on laiemalt kasutatud pull ka Eestis. Samuti emaemaisa Emory, kes esineb väga paljude AP vereste pullide põlvnemises.

Uute pullide nimistust leiame taas kaks AY pulli. Nagu teada on Vikinggenetics Taani, Rootsi ja Soome ühisfirma. Seetõttu leiame üha enam tipp-pulle just AY ja SRB veresustega. Samuti on Skandinaavias trend vähendada punasekirju holsteini (RH) veresust, kuna RH ei ole traditsiooniline punase tõu komponent, vaid teda on soovitav kasutada vaid ühekordse verelisamisena. See töö on neis riikides aga tehtud, mistõttu RH pulle aretuses üldse ei kasutata. Kuid nagu juba artikli alguses mainisin ei ole tähtis veresus, vaid pulli võime parandada oma järglaste kvaliteeti.

Turandot 48576 (Luiro x Akilles). Soomes 2004.a sündinud pull, kelle põlvnemine on meile tundmatu ehk ei pea kartma indbreedingu tekke ohtu. Väga hea piimajõudluse näitajatega pull: SPAV 130, +1071 -0,11 +36 +0,11 +46. SSAV 100. Tütardel on hea tiinestumine (107), ka poegimisega ei ole probleeme (97). Turandot parandab tütarde udara (116) ja jalgade (117) tunnuseid. Skandinaavia punastele tõugudele omaselt ei parane tüübitunnused (93). Tütardel on väga head näitajad laudja sirgusele (102), tagajalgade asetusele (106), sõranurgale (104), ning udara üksiktunnustele: eesudara kinnitus (114), tagaudara kõrgus (114) ja –laius (118), keskiside (118) ning esinisade asetus (108). Tunnused, mis tütardel väga halvad oleks, neid ei ole.

Toivo 48545 (Miqur x Verneri). Samuti 2004.a Soomes sündinud pull, kelle piimajõudluse näitajad on veel paremad, kui teistel AY pullidel: SPAV 130, +1404 -0,20 +42 -0,04 +45. SSAV 110. Toivo tütred sünnivad kergelt (103), püsivad kaua karjas (115) ning on rahuliku iseloomuga (109). Funktsionaalsetest tunnustest on märgata madalat väärtust tiinestumisele (89) ja lüpsikiirusele (89). Tüübi parandaja pull Toivo jällegi ei ole (AV 95), kuid midagi kardinaalselt halvendajat tunnust ei leia. Hea udara (106) ja jalgade (114) parandaja pull. Tütardel on väga hea laudja nurk (104), tagajalad küljelt (101), tagaudara kõrgus (108), nisa pikkus (104), -peensus (102) ja -asetus (101). Üldiselt on Toivo aretusväärtused üksiktunnustele kõik kergelt positiivsed.

Festival 42425 (Orraryd x S.Garant). Uus nimi Taani aretusest, kuigi põlvnemise juures tuleb olla tähelepanelik. SYD Garant on palju kasutatud pull Eestis ja temalt on meie aretuses ka mitmeid poegi (n. Garham). Samuti esineb põlvnemises RH pull Momentum-Red. Hea piimaparandaja pull: SPAV 118, +763 -0,08 +26 +0,03 +28. Väha hea SSAV (112) parandaja. Funktsionaalstest tunnustest esile tuua midagi ei ole. Kuid hoiatus: mullikatele see pull ei sobi, kuna poegimiskerguse aretusväärtus ei ole hea (88). Festival parandab tütarde tüüpi (109), jalgu (102) ja eriti udarat (110). Tütred on suured (109). Neil on hea tagajalgade asetus (103), sõranurk (102), eesudara kinnitus (109), tagaudara kõrgus (113), -laius (111) ja udara põhja kõrgus (109). Taas esineb viimasel ajal sagenenud tõusvat laudja nurka (87).

Fergus 42014 (Facet x R David). Noor pull, kelle isa Facet ja emaisa David on Eestis palju kasutatud. Hetkel puuduvad interbulli andmed, kuid NTM (SKAV Vikingis) on kõrge (+23) ning aretusväärtused Vikingi skaalal head: piim (103), rasva kg (101) ja valgu kg (108). Funktsionaalsete tunnuste osas on märgata tütarde väga head tiinestumist (111), udara tervist (106), pikaealisust (120), kiiret lüpsi (117) ja head iseloomu (118). Ei soovita kasutada mullikatele, sest poegimiskerguse näitaja on madal – 90. Väga head näitajad on nii tüübile (107), jalgadele (111) ja udarale (115). Tütred on suured (113), laia laudja (115) ja keskmise laudja nurgaga (97). Neil on väga hea eesudara kinnitus (117), tagaudara kõrgus (115) ja –laius (121), tugev keskide (113) ning udara põhi on kannaliigesest kõrgemal (119). Seega on tegu uue ja noore lootustandva pulliga punase tõu aretuses.

LIHAVEISTELE (lisainfo www.etky.ee – uudised – detsembrikuu pullide pakkumised – lihapullide sperma pakkumine). Juba eelmisel aastal hakkasid lihavesiekasvatajad huvi tundma importsperma vastu. See on hea uudis, misläbi lihaveiste kvaliteet tulevikus kindlasti paraneb. Aasta teisel poolel saime loodud kontaktid Prantsusmaa firmadega ja soovitud lihaveiste sperma saabus jaanuari lõpul kahest erinevast firmast (Genes Diffusion ja Sersia France). Lisaks veel materjali Vikinggeneticsi ja GGI kaudu veebruari alguses. Materjal saabus simmentali, limusiini ja šarolee kasvatajate soove silmas pidades. Paraku ei saa erinevate maade aretusväärtusi omavahel võrrelda ja andmed, mis välja tuuakse on igal maal erinevad. Allpool üritan välja tuua olulisema.

Simmentali (Si) tõu tarbeks on saada 4 pulli sperma:

Pommery 92822 (Elit x Jalle). Rootsi päritolu pull. Väga head võõrutuse ehk 200p (128) ja 365p massi (127) indeksid. Vasikad sünnivad kergelt (102). Kõrge emaomaduse (115) ja toodangu (126) indeks.

Elit 92246 (Richwood x Lurifax). Pommery isa, Rootsi päritolu. Vasikate sünniindeks 103, võõrutus (113) ja 365p massi (125) indeksid head. Elit järglased on heade emaomaduste (136) ja toodangu (119) näitajatega.

Toto 92121 (Telstar x Zapo). Isa poolt Suur-Britannia päritolu. Kõrge liha aretusväärtus (117). Kerge poegimine, mistõttu sobib pull eriti mullikate seemendamiseks. Pull on hinnatud kõrgelt tüübi, lihastuse ja luustiku tunnusetele (9 – 8 – 8). Toto enda ööpäevane massi-iive on olnud 1659 gr, sünnimass 44 kg.

Ursus 92096 (United x Dannemann). Taani päritolu isa poeg. Kõrge liha aretusväärtus (117). Poegimiskergus on hinnatud normaalseks, mis tähendab, et soovitatakse kasutada eelkõige lehmade seemendamiseks. Ka Ursus on hinnatud kõrgelt tüübi, lihastuse ja luustiku tunnusetele (9 – 8 – 9). Uruse enda ööpäevane massi-iive on olnud 2003 gr ja sünnimass 39 kg.

Limusiini (Li) tõu tarbeks on saada 11 pulli sperma:

Hiob 98489 (Hinz x Copper). Noor pull, kes on sündinud 2010.a Saksamaal. Geneetiliselt nudi pull, mis Li tõu juures on suhteliselt haruldane. Liha üld aretusväärtus 103, hea ööpäevase juurdekasvuga 1298 gr. Tüübi, lihastuse ja luustiku hinded: 8 – 7 – 7.

Prantsusmaalt pärit tipp aretuspullid. Prantsusmaal on väga palju indekseid ja iga alaindeksi all kalkuleeritakse mitmete tunnustega. Põhimõte on, et aretusväärtuste kesmine on 100. Ja mida enam üle 100, seda parem väärtus pullil on. Allpoole koondasin kokkuvõtte tähtsamatest indeksitest (nii palju kui indekseid saadaval on):

Suc Au May 98363 (Charmeur x Genial). Sündis 2001.a. Poegimiskergus 119 , võõrutusindeks 124, lihakusindeks 101.

Vetiver 98431 (Solide x Limier). Sündis 2004.a. Poegimiskergus 108 , poegimisvõime 102, võõrutusindeks 102.

Cyan Po 98435 (Patocle x Trotski). Sündis 2007.a. Poegimiskergus 110 ja võõrutusindeks 114.

Apace 98478 (Muguet x Espoir). Sündis 2005.a. Poegimiskergus 103, poegimisvõime 108, võõrutusindeks 106.

Voilier 98593 (Paladin x Cubjacois). Sündis 2004.a. Poegimiskergus 94, poegimisvõime 104, võõrutusindeks 104.

Toptoro 98617 (Nelombo x Tarvis). Sündis 2002.a. Poegimiskergus 94, poegimisvõime 97, võõrutusindeks 123, lihakusindeks 116.

Armoric 98723 (Neuf x Mas Du Clo). Sündis 2005.a. Poegimiskergus 102 , viljakus 114, poegimisvõime 106, võõrutusindeks 113, lihakusindeks 101.

On Dit 98746 (Indecis x Balzac). Sündis 1998.a Poegimiskergus 97 , viljakus 105, poegimisvõime 107, võõrutusindeks 110, lihakusindeks 106.

Bluet 98911 (Ria x Dauphin). Sündis 2006.a. Poegimiskergus 105, viljakus 105, poegimisvõime 84, lihakusindeks 104

Uzan Ed 98993 (Recif x Favori). Sündis 2003.a. Poegimiskergus 92, poegimisvõime 99, võõrutusindeks 121.

Šarolee (Ch) tõu tarbeks on saada 8 pulli sperma:

Vikinggeneticsi pullid:

Ferb 96895 (Cheer x Redding). Sündis 2010.a Rootsis. Poegimiskergus 112, võõrutusindeks 112, 365p indeks 127. Emaomaduste indeks 113 ja toodangu oma 114.

Django 96245 (Bra x Sammy). Sündis 2008.a Rootsis. Poegimiskergus 107, võõrutusindeks 91, 365p indeks 129. Emaomaduste indeks 109 ja toodangu oma 107.

Eastwood 96777 (Viril x Saturnus). Sündis 2009.a Rootsis. Poegimiskergus 99, võõrutusindeks 119, 365p indeks 128. Emaomaduste indeks 93 ja toodangu oma 116.

Prantsusmaa pullid:

Voltaire 96120 (Necessiare x Harnois). Sündis 2004.a. Poegimiskergus 106, võõrutusindeks 109, lihakusindeks 117.

Cabar 96148 (Uno x Habit). Sündis 2007.a. Poegimiskergus 108, võõrutusindeks 104.

Vizir 96461 (Le Rebel x Harnois). Sündis 2004.a. Poegimiskergus 104, poegimisvõime 115, võõrutusindeks 118, lihakusindeks 129.

Unico 96571 (Roosvelt x Helsinki). Sündis 2003.a. Poegimiskergus 106, poegimisvõime 123, lihakusindeks 107.

Uzelier 96722 (Novotel x Icare). Sündis 2003.a. Poegimiskergus 110 ja poegimisvõime 107.