Uus import aretusmaterjal punase tõu aretajatele

Müügile on saabunud uus kogus import aretusmaterjali Vikinggeneticsist, kelle hulgas on vaid Cigar enne pakutud. Üldiselt on paljud pullid SRB ja AY veresed. See tuleneb kindlasti Vikinggeneticsi nn. „poliitikast“, kuna teaduspärast on Vikinggeneticsis nii Taani, Rootsi ja Soome riigid, kusjuures viimastel riikidel on pulle tunduvalt enam, kui Taanis. Teisest küljest on see meie aretajatele hea, kuna põlvnemiste poolest on aretusmaterjal eripalgeline.

Tutvustan siinjuures kõiki.

Cigar 42678 (Cirkel x Alfa) sündis 2007.a Taanis. On jätkuvalt pakkumise lehe üks tipp-pulle (nr.2). Interbulli piima aretusväärtus on kõrge (120) ja SSAV (100) neutraalne. Piimajõudluse aretusväärtus on +887 kg piima, +0,15% rasva ja +0,00% valku. Tütred on pikaealised (115), kiire lüpsi (113) ning kõrge hindega tüübile (114), udarale (116) ja jalgadele (115). Üksiktunnustest on võimalik esmajoones parandada suurust (111), rinna laiust (110), kere sügavust (113), laudja laiust (115), eesudara kinnitust (122), tagaudara kõrgust (118), – laiust (119) ja kesksidet (129). Ainsaks miinuseks on laudja nurga (86) liig püstine asetus.

Balfa 42825 (Bangkok x Alfa) sündis 2008.a Taanis. Tütarde järgi hinnatud pull. Tütardel kõrge SPAV (119) ja väga hea SSAV (110). Piimajõudluse aretusväärtus on +644 kg piima, +0,27% rasva ja +0,11% valku. Tütred püsivad kaua karjas (112), lüpsavad kiiresti (120). Eriti hea on udara- (117) ja tüübi aretusväärtused (114). Tütred on suured (112), laia rinna (115), sügava kere (126), laia laudjaga (120), hea tagajalgade asetusega (108), hea sõranurgaga (102). Eesudara on hästi kinnitunud (122), tagaudar kõrgel (117), keskside tugev (117) ning udara põhja kõrgus üle kannaliigese (115). Sarnaselt Cigariga on ka Balfa tütarde laudja nurk tõusev (86).

Gibson 49979 (Gunnarstorp x Brolin) sündis 2008.a Rootsis. Tütarde järgi hinnatud pull, kelle tütarde SPAV (120) ja SSAV (102) on head. Piimajõudluse aretusväärtus on +1100 kg piima, -0,26% rasva ja -0,03% valku. Tütarde funktionaalsete tunnuste aretusväärtused on head, eriti viljakus (108) ja kasutusiga (132). Rootsi pulli kohta ülihea aretusväärtus jalgadele (113). Positiivne on ka udara hinne (107). Tüübi parandamist Gibsoniga teha ei saa, AV 86. Parandada saab tütarde laudja nurka (107), tagajalgade seisu (104), tagaudara kõrgust (109), udara põhja kõrgust (113) ning nisade asetust (104). Negatiivsemad tulemused ongi tüübile, kuna tütred on kitsa rinna (81) ja väikese keresügavusega (83).

Järgnevad 5 pulli on genoompullid, kelle tütarde tõelised aretusväärtused selguvad alles aastate pärast. Nende kasutamine on aga üle maailma ülipopulaarne.

Niki 48282 (Prästgard x Peterslund) sündis 2011.a Soomes. Niki geenidest on leitud, et ta parandab oma tütardel viljakust (106), udara tervist (109) ja karjaspüsivust (114). Nii tüübi- (102), udara (106) kui ka jalgade (107) väärtused hinnatakse positiivseks. Lüpsikiiruse indeks on 109. Niki kasutamisega peaksid sündima suured (107), laia laudjaga (107), hea laudja nurgaga (104), hea sõranurga (99) ja nisade asetusega (105) tütred.

Tuomi 48003 (Turandot x Record) sündis 2010. a Soomes. Tuomi headeks omadusteks on hea piimakuse indeks (110), udara tervis (107) ning karjaspüsivad tütred (111). Tüübi- (101), udara (113) ja jalgade (106) indeksid on positiivsed. Üksiktunnustest parandab tütarde rinna laiust (118), laudja sirgust (102), eesudara kinnitust (115), tagaudara kõrgust (117) ja – laiust (126) ning nisade asetust (101).

Uudin 48301 (Ullimulli x Ooppium) sündis 2011.a Soomes. Paranema peaks piimatoodangu (110) indeks, udara tervis (105), karjaspüsivus (113), lüpsikiirus (109). Tüübi- (104), udara (118) ja jalgade (101) indeksid taas positiivsed. Üksiktunnustest parandab tütarde suurust (106), laudja sirgust (96), tagajalgade seisu (104), eesudara kinnitust (125), tagaudara kõrgust (121) ja – laiust (111), kesksidet (111) ning udara põhja kõrgust (112).

Ultimo 48668 (Ullimulli x Gunnarstorp) sündis 2011.a Rootsis. Teine Ullimulli poeg. Tunnuste paranemise lootuses on piimatoodangu (109) indeks, viljakus (122), udara tervis (103), karjaspüsivus (115), lüpsikiirus (117). Tüübi- (108), udara (111) ja jalgade (102) indeksid positiivsed. Üksiktunnustest parandab tütarde suurust (111), rinna laiust (113), laudja sirgust (101), tagajalgade seisu (100), eesudara kinnitust (114), tagaudara kõrgust (117) ja – laiust (113) ning udara põhja kõrgust (112).

Freak 42813 (Facet x Peterslund) sündis 2010. a Soomes. Paranema peab tütarde viljakus (111), udara tervis (115), karjaspüsivus (113) ja lüpsikiirus (113). Tüübi- (101), udara (112) ja jalgade (114) indeksid positiivsed. Üksiktunnustest parandab tütarde suurust (105), laudja sirgust (105), tagajalgade seisu (108), sõranurka (99), eesudara kinnitust (113), tagaudara kõrgust (111) ja – laiust (115) udara põhja kõrgust (115) ning nisade asetust (105).