Virumaal käivitatakse spermaring

Virumaal käivitatakse ETKÜ poolt klienditeenindusring loomapidajate ja seemendustehnikute paremaks varustamiseks sperma ja seemendusmeterjalidega.

Alates 11.jaanuarist 2005 hakkab toimuma 3 Virumaa punktis sperma ja seemendusmaterjali jaotus. Loomapidajad ja seemendustehnikud hakkavad üle nädala teisipäeviti kell 8.30 Väike-Maarjast (Pikk tn 14 a); kell 10.00 Piiral Virumaa Veterinaarkeskuses ja kell 13.00 OÜ Revino kontori juurest Edisel saama kätte oma tellitud aretusmaterjalid.

Teenindusring teeb loomapidajatele mugavaks aretusmaterjali ja informatsiooni kättesaadavuse ning samas on kohapeal võimalik saada seemendusalast nõustamist.