Volinike koosolek peetud

Volinike koosolek peetud
Lisatud: 28.06.13

Suur tänu kõigile osalejatele!

Ettekandeid saate saate vaadata siit:

juhatus2013.pdf (4844.4 KB)

volinikele 2013.pdf (1426.3 KB)

ETLL20.pdf (33731.2 KB)

Traditsiooniliselt autasustati parimaid piimatootjaid ja parima lihakarja omanikku.

Maakondade parimad piimatootjad 2012.a:

Harju  Suurekivi OÜ  130 – 10135 kg

Hiiu  Hiiumaa Agro OÜ  133 – 6906 kg

Ida-Viru  Revino Farming OÜ  641 – 8403 kg

Jõgeva  Torma POÜ  602 – 10598 kg

Järva  Aivi Kuutok  97 – 9908 kg

Lääne  Nigula Piim OÜ  500 – 9922 kg

Lääne-Viru  Võhmuta PM OÜ  293 – 11300 kg

Põlva  Põlva Agro OÜ  1121 – 10378 kg

Pärnu  Massiaru POÜ  259 – 10060 kg

Rapla  Tavex OÜ  513 – 9761 kg

Saare  Kõljala POÜ  518 – 10842 kg

Tartu  Soone Farm OÜ  189 – 11451 kg

Valga  Laatre Piim AS  926 – 9248 kg

Viljandi  Lea Puur  32 – 11391 kg

Võru  Tiia Parm  24 – 9797 kg

Suuremad piimatoodangu parandajad 2012.a.:

EPK:  Kõljala POÜ  +1428 kg (2012.a 423 lehma 10711 kg)

EHF:  Kaisma OÜ  +2132 kg (2012.a 354 lehma 8724 kg)

Parima lihaveisekarja omanik 2012.a: Jane Mättik