Volinike koosolek peetud

Suur tänu kõigile osalejatele!

Volinike koosoleku ettekandeid saate lugeda siit:

Piimandussektori ylevaade.pdf (1290.6 KB)

Majandusnaitajad 2015ppt.pdf (247.7 KB)

Juhatuse aruanne 2015 (3).pdf (13997 KB)

Aretustoo aruanne.pdf (2347.2 KB)

Koosolekul autasustati eelmise aasta parimaid piimatootjaid maakondlikul printsiibil. 2015.a parimad piimakarjakasvatajad on: Nigula Piim OÜ, Remmelgamaa OÜ, Hiiumaa Agro OÜ, Torma POÜ, Kõljala POÜ, Mesiviss OÜ, Peetri Põld ja Piim AS, Põlva Agro OÜ, Vändra OÜ, Võhmuta PM AS, Kaiu LT OÜ, Tartu Agro AS, Kesa-Agro OÜ, Lea Puur, Tiit Niilo. Suurimad piimatoodangu tõstjad olid Tõntso Agro OÜ (EPK) ja Mesiviss OÜ (EHF). 2015. a parima lihakarja omaniku tiitli sai Arti Silm Laane Agro OÜst.