Volinike koosolek peetud

Suur tänu kõigile osalejatele!

Koosolekul autasustati eelmise aasta parimaid piimatootjaid maakondlikul printsiibil. 2016.a parimad piimakarjakasvatajad on: Nigula Piim OÜ, Metsaküla Piim AS, Hiiumaa Agro OÜ, Torma POÜ, Kõljala POÜ, Mesiviss OÜ, Kabala Agro OÜ, Põlva Agro OÜ, Vändra OÜ, Voore Mõis OÜ, Kaiu LT OÜ, Tartu Agro AS, Tõntso Agro OÜ, Kõpu PM  OÜ, Tiit Niilo. Suurimad piimatoodangu tõstjad olid Vardja Masinaühistu (EPK) ja Valgu Farmer OÜ (EHF). 2016. a parima lihakarja omaniku tiitli sai Kalmer Visnapuu Piira Talu OÜst.

Koosoleku ettekanded lisame uuel nädalal.