Aretusprogrammid

Aberdiin-anguse tõu aretusprogramm

Akviteeni hele tõu aretusprogramm

Aretuskordades esinevad seadused, määrused ja direktiivid

Aretuslooma jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamistulemuste kasutamise kord

Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord

Aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord

Aretusprogrammiga nõutavad protseduurireeglid

Eesti holsteini (EHF) tõugu lehmade valimiku hindamise kord

Eesti holsteini tõu aretusprogramm

Eesti punase ja eesti holsteini tõugude aretusprogrammide lisadena nõutavad dokumendid

Eesti punase tõu aretuskomponentide iseloomustus

Eesti punase tõu aretusprogramm

Eesti punase veisetõu kirjeldus

Eesti punast tougu (EPK) lehmade valimiku hindamise kord

Emaslooma seemendusandmete registreerimise kord

Herefordi tõu aretusprogramm

Lihaveiste jõudluskontrolli labiviimine 1

Lihaveiste puhul nõutavad algdokumendid

Limusiini tõu aretusprogramm

Põllumajanduslooma, keda soovitakse tõuraamatusse kanda, identifitseerimine ja selle üle arvestuse pidamise kord

Sarolee tõu aretusprogramm

Seemendusalased koolitusprogrammid ja seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljaandmise kord

Seemendusaruanne

Seemenduste otsesisestamise avaldus

Simmentali tõu aretusprogramm

Soti mägiveise tõu aretusprogramm

Sperma importimisest teavitamine

Sünniregistri näidis

Tõu määramise algoritm

Tõuraamatusse kandmise alused ja tõuraamatu pidamise kord

Tõuraamatusse kandmise skeem-EHF

Tõuraamatusse kandmise skeem-lihaveised

Tõuraamatusse kandmise skeem-EPK

Vaba- ja käestpaarituste registri vorm