Projektid

Tavapäraste tegevuste kõrvalt osaleb Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu aktiivselt erinevates projektides. Läbi aastate oleme koostööd teinud Välisministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Bio CC OÜ ja teiste teaduspartneritega.

Hetkel on käsil:

Rahvusvaheline BreedExpo projekt, milles Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu osaleb läbi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja. Projekti eesmärk on luua Eesti, Läti ja Soome põllumajandustootjatele võimalusi tõuloomade ekspordiks uutele turgudele väljaspool Euroopa Liitu.

BeefEST projekt, mille elluviijateks on MTÜ Piimaklaster ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu koos teaduspartneri Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS-iga. Projekti eesmärgiks on luua lihaveisekasvatajatele karja andmete haldamise rakenduse prototüüp.