Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu üheks tegevusalaks on seemendusteenused ja sellealane nõustamine, ka seemenduste sisestamine andmebaasi. Ühistu on atesteerinud ca 400 seemendustehniku, kelle keskmise töökoormus on ca 300 seemendust aastas. Enim esmakordseid seemendusi 2017. aastal tegi Tiit Kahur – 3986.

Veiste seemendus on Eestis hästi arenenud. 84% järglastest saadakse kunstliku viljastamise teel. 2017. aastal tegid tehnikud 186781 seemendust. Tiinestumise % esmakordsest seemendusest oli 51,9%, keskmiselt 1,9 seemendust tiinestumise kohta.

Korraldame õppepäevi ja seminare. Koostöös Eesti maaülikooliga oleme läbi viinud algkoolitusi. Seemenduste registreerimist reguleerib Põllumajandusloomade Aretuse Seadus. Aastast aastasse suureneb ise seemendusi sisestajate arv.  Tõuraamatu juhataja ja konsulendid maakondades aitavad teid, kui soovite hakata seemendusi andmebaasi elektroonselt esitama või muud nõu saada.