Seemendajale

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu üheks tegevusalaks on seemendusteenused ja sellealane nõustamine. Ühistu on atesteerinud üle 400 seemendustehniku, kelle keskmise töökoormus on ca 300 seemendust aastas.

Veiste seemendus on Eestis hästi arenenud. 84% järglastest saadakse kunstliku viljastamise teel.

Seemendustehnikute algkursusi viime läbi koostöös Eesti Maaülikooliga ja Järvamaa Kutsehariduskeskusega, lisaks korraldame õppepäevi ja seminare. Seemenduste registreerimist reguleerib Põllumajandusloomade Aretuse Seadus. Tõuraamatu juhataja ja konsulendid maakondades aitavad teid, kui soovite hakata seemendusi andmebaasi elektroonselt esitama või muud nõu saada.