Seemendusjaam

ETKÜ-le kuuluvas seemendusjaamas on 96 aretuspulli, kellelt toodetakse aastas ca 300 000 kõrgekvaliteedilist spermadoosi.

Seemendusjaam on tunnustatud vastavalt regulatsioonile EEC88/407, mis võimaldab müüa spermat kõikjale Euroopa Liitu. Aretusmaterjali on müüdud Venemaale, Lätti, Leetu, Saksamaale, Türki ja Hollandisse.

Spermat varutakse 3 piimatõu ja 10 lihatõu pullidelt.

Seemendusjaama laboris teostatakse lihaveise katsegrupis osalevatele pullidele spermide sigimisvõime uuring. Kõik uuringu läbinud pullid saavad kaasa spermide kvaliteedi sertifikaadi.