25. Saarte Viss peetud

  • juuni 13, 2019

Võistlusel osales 11 loomaomaniku 47 lehma: EK 9, EHF 18 ja EPK 20, kes kõik Sulev Mägi lõõtspilli helina saatel kohtunike silme alt läbi astusid. Publikul oli võimalus kaasa lüüa parimate äraarvamise mängus ja võita väikesi auhindu kui arvamus kohtuniku omaga kokku langes. Välja selgitati iga tõu kõige paremini kõndiv lehm ning parimad lehma esitlejad. Nende väljaselgitamiseks töötas kolmeliikmeline žürii. Suur tänu kõikidele osalejatele ja sonsoritele. Täpsemat ülevaadet loe järgmisest Tõuloomaksvatusest.

Tulemused:

I EESTI KARI – hindas Olev Saveli (EMÜ)
1. Tipsu-Kari      16460492 Näk-Näp x Virvakum      TÜ Mereranna PÜ
2. Kipsi-Kari      16463318 Näk-Näp x Jerti                 TÜ Mereranna PÜ
3. Ünna               12085897 Näkuvirtul x Napiin         Saare Maakari OÜ

II EESTI HOLSTEIN – hindas Andres Leesmäe
Esmaspoeginud lehmad
1. Seebu      19067216 Elmar-Red x Mind-Red ET      Kõljala POÜ
2. Marii      18749410 AltaEchelon ET x Ciro               Kärla PÜ
3. Tibulind  19811116 AltaSustain ET x Ruleto-Red    Kärla PÜ

Noored lehmad
1. Meida      16753006 Laron P Red ET x Kodak-Red       Kõljala POÜ
2. Mulf        18812534 AltaEchelon x Kismet-Red             Kärla PÜ
3. Mustu     17505284 Relaks x Klondike ET                    Rauni POÜ

Täiskasvanud lehmad
1. Kiire       14795787 Ramsau x Josh                            Rauni POÜ
2. Täpike   16667846 AltaMeteor ET x Klondike ET   Kärla PÜ
3. Mileedi  14639982 Mildor x Frello ET                   Kõljala POÜ

EHF VISS – MEIDA 16753006 Kõljala POÜ
EHF Reservviss – KIIRE 14795787 Rauni POÜ

III EESTI PUNANE KARI – hindas Rein Hallik
Esmaspoeginud lehmad
1. Saale         19068060 Elmar-Red x Safor      Valjala POÜ
2. Mirtina    18228137 Berg x Eriko TÜ          Mereranna PÜ
3. Morna      17452687 Ruberto x Licht            Ranna Agro PÜ

Noored lehmad
1. Hipster      17668422 Festival x Fanfare TÜ        Mereranna PÜ
2. Tassi          17452045 Kodin x Ascon                     Ranna Agro PÜ
3. Melli           16491847 Urbaniste x Starfire-Red   Salme POÜ

Täiskasvanud lehmad
1. Katariine     16752894 Carem-Red ET x Bangkok    Kõljala POÜ
2. Elvis             15688125 Golory x Ascon                        TÜ Mereranna PÜ
3. Sillu                15143105 Fanto x Admiral                    Rauni POÜ

EPK VISS – KATARIINE 16752894 Kõljala POÜ
EPK Reservviss – ELVIS 15688125 TÜ Mereranna PÜ

Jaga seda uudist: