Rubriik: Kõik postitused

Volinike koosoleku ettekanded

17.06.2021 toimus ETKÜ volinike koosolek. Koosoleku ettekanded on kättesaadavad allolevatelt linkidelt: Juhatuse aruanne Aretustöö aruanne Majandusaasta aruanne Nõukogu aruanne Maaeluministeeriumi esindaja ettekanne

Parimad aretuskarjad

ETKÜ volinike koosolekul tunnustati 2020.a parimaid karjakasvatajaid. Palju õnne kõigile! Parimad piimakarjakasvatajad: Kuni 100 lehma 100-500 lehma Üle 500 lehma 1. Remmelgamaa OÜ 1.OÜ Soone Farm 1.Kaiu LT OÜ 2.OÜ Mürkal 2.OÜ Männiku Piim 2.AS Vändra 3.OÜ Lagendi 3.OÜ Kesa-Agro 3.Peri POÜ Parimad piimatoodangu tõstjad: EHF – Nopri Talu +2931 kg EPK – Peri POÜ

Volinike koosolek

Austatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu volinik Palume Teil osa võtta Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korralisest koosolekust, mis toimub 17. juunil kell 11.00 Keavas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu saalis. Koosoleku päevakord: 10.00-11.00 registreerumine koosolekule ja hommikukohv ETKÜ saalis. ETKÜ 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori kinnitamine uueks perioodiks: a majandusaasta aruanne – Viive Timmi kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine juhatuse

EMÜ loomakasvatuse eriala magistritööde kaitsmine on läbi videosilla kättesaadav kõigile!

Loomakasvatuse õppekava (449) magistritööde kaitsmine toimub 03.06.2021 kell 9.00 https://videosild.emu.ee/b/hal-5bx-707-rtx Kaitsmisele tulevad tööd: Valeria Morgunova (kell 9.00) Embrüonaalse suremuse ultrasonograafiline diagnoosimine lüpsilehmadel Embryonic mortality diagnosis by ultrasonography in milking cows Juhendaja(d): Jevgeni Kurõkin Retsensent: Kalle Kask Kerttu Keir (kell 9.45) Bioturvalisus Eesti lihaveisefarmides Biosecurity on Estonian Beef Cattle Farms Juhendajad: Heli Kiiman, Alo Tänavots Retsensent: