• november 02, 2023

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistus Keava katselaudas avati taas lihaveisetõugu pullide jõudluskatse ja 27st Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmesettevõttest on tulemas sel hooajal kokku koguni 63 noorpulli omavahel mõõtu võtma ja oma omadusi tõestama samas keskkonnas, teadusliku söötmise ja asjatundliku pidamise tingimustes. Juba varsti tutvume nende staaridega lähemalt.

Esimesed 2 kohanemisnädalat Eesti lihaveise noorpullide jõudluskatses Keavas on märkamatult möödunud ja sellises tempos elusmasside juurdekasve just kohanemisperioodil ei ole meie silmad veel seni näinud. Sellest saab järeldada, et meie lihaveisekasvatajad on teinud väga häid valikuid jõudluskatsesse suunatud noorte pullide valikul ja seda nii kasvupotentsiaali kui iseloomu osas. Lisaks on kenasti tehtud ka eelnev kodutöö ehk siis võõrutusprotsess, et loom oleks uude keskkonda jõudes võimalikult vaba vähemalt ühest võimalikust stressifaktorist. 1. novembril kolis pool katsegrupist ümber teise farmi, kus nende söödakasutust hakkab jälgima ja salvestama Kanada ettevõttest Vytelle pärinev spetsiaalne süsteem, mida kasutatakse täna paljudes eesrindlikes veisekasvatusega tegelevates riikides. Eestis on antud süsteem kasutusel alates käesolevast aastast.

2 kuu möödudes on selge, millised noorpullid just selles grupis on need kõige efektiivsema söödakasutusega ja seeläbi ka kõige väiksema keskkonna jalajäljega.

Jõudluskatses osalevate pullide andmetega, mida jooksvalt täiendatakse, saad tutvuda nii allpool avanevalt lingilt kui ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate kodulehel.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_FteNAJRb7XAirzYhKaaEOy-YNY_Qu_mYs_l15u9ZrM/edit#gid=0

Jaga seda uudist: