Eesti laktatsioonitoodangu uus rekord on 23252 kg piima

  • august 01, 2022

AS Vändra karjas olev eesti holsteini tõugu lehm Suvik EE 19744179 lüpsis 3. laktatsioonil Eesti läbi aegade laktatsiooni toodangu rekordi 23252 kg piima. Varem ei ole ükski Eesti piimalehm tootnud laktatsioonis 23 tonni piima. Viieaastane rekordlehm poegis 3. korda 5. septembril 2021. aastal ning jäeti kinni 10. juulil käesoleval aastal. 2.-6. laktatsiooni kuuni ulatusid rekordlehma päevatoodangu näitajad üle 80 kg päevas. Sealjuures kõrgeim päevatoodang 88.1 kg saavutati jaanuaris 2022. Suvik on ka varasematel laktatsioonidel näidanud suurepärast piimatoodangu taset, tootes esimesel laktatsioonil 13593 kg piima ja teisel laktatsioonil 18320 kg piima. Sealjuures esimese ja teise laktatsiooniga  võrrelduna lisandus toodangut 4727 kg piima ja teise ja kolmanda laktatsiooniga võrrelduna lisandus 4932 kg piima.  Ka teise laktatsiooni toodangu põhjal leiame Suviku 163. positsioonilt tipplehmade arvestuses. Rekordlaktatsiooni piimatoodangu valgu ja rasva summa 1325 kg on 25. tulemus paremuselt riigis. AS Vändra loomakasvatusjuhid olid meeldivalt üllatunud, et nende ettevõttes selline tipplehm elab. Suvik on oma elu elanud selliselt, et veterinaararstiga tal kokkupuuteid pole olnud ning ta on suure karja hulgas suhteliselt märkamatu. AS Vändra loomakasvatusjuht Ene Vaakman märkis, et tipplehmade jaoks on kõige kriitilisem poegimisjärgne periood, kuid tänu professionaalsele kaadrile on head tulemused saavutatavad. Eluaeg on teda lüpstud lüpsiplatsil ning erikohtlemist ei ole ta saanud. Samuti on ta olnud hea taastootmistsükliga lehm, kuna kolmel korral on tiinestunud esmakordse seemenduse järel.  Tipplehm on välimikult suur, sügava mahuka kerega ning ligi 850 kg kaaluv lehm, kellel on tugevad jalad, hea udar ning elav iseloom. Tema kõrgus esimesel laktatsioonil oli 153 cm, täiskasvanuna on lisandunud kindlasti suurust juurdegi. Loodetavasti on Suvikul võimalus veel mitmeid aastaid tipptoodanguid AS Vändra karjas toota. Eelduseid tal selleks on: ka tema ema kõrgeim toodang ulatus 15 tonnini laktatsioonis ning ema praagiti karjast 10. eluaastal. Ettevõttes on mitmeid lehmi, kes tootnud ka eluaja jooksul üle 100 tonni piima.  Rekordlehma isa on Saksamaal sündinud  ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Kehtna seemendusjaamas olev Shotna ET 7605, kes on täna üks parimaid pulle Eestis tütarde piimatoodangu näitajate poolest (+1629 kg). Emaisa on samuti Saksamaa päritolu pull Langelore ET 6352.

AS Vändra on läbi aastate olnud Eestis üks suurimaid ja edukamaid piimakarjakasvatusega tegelevaid ettevõtteid. Karjas oli aastavahetusel 1357 piimalehma, kelle keskmine toodang mullu oli  13383 kg piima.

Üle 20 tonni laktatsioonis piima tootnud lehmi on seni Eestis olnud 14.

Soovime AS Vändra kollektiivile palju õnne vabariigi piimatoodangu rekordi saavutamise puhul!

Jaga seda uudist: