Eesti piimatoodangult lehma kohta Euroopas esimene

  • jaanuar 11, 2022

Äsja avaldatud DG Agri statistikast selgub, et 2020. aasta lehma kohta piimatoodangunäitajate põhjal on  Eesti  lehmade  piimatoodang Euroopa Liidus kõrgeim.

Statistiline piimatoodang lehma kohta oli 2020. aastal 10053 kg, millega edestati Taanit 25 kg võrra.

 

Seni viiel eelnenud aastal on olnud Eesti lehmade keskmine piimatoodang Taani järel teisel kohal. Üle 9 tonni lehma kohta tootvaid riike oli Euroopa Liidus viis (Hispaania, Soome, Holland, Tšehhi ja Rootsi).

Euroopa Liidu 27 riigi keskmine piimatoodang lehma kohta oli 2020. aastal 7473 kg.

 

  1. a jõudluskontrolli aluste karjade keskmine toodang oli 10400 kg. Jõudluskontrolli alla kuulub üle 96 % Eesti piimalehmadest. Kokku on Eestis ca 84 tuhat piimalehma.
  2. aasta jõudluskontrolli statistika on saadaval veebruari esimesel poolel.

 

Õnnitlused meie tublidele piimatootjatele! Jõudu ja vastupidavust edaspidiseks!

 

 

Siit lingilt saate vaadata, kuidas on läinud teistel liikmesriikidel: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-milk-yield-herds_en.pdf

 

Jaga seda uudist: