Eesti punase tõu 305-päeva toodangul uus rekord.

  • september 06, 2019

Viimastel aastatel on tavaks saanud, et üsna tihti purustatakse seni kehtinud toodangurekordeid, tavaliselt küll EHF tõu hulgas. Täna on taas põhjust rõõmu tunda ka punase tõu aretajatel. Punast tõugu lehmade 305-päeva toodangurekord purunes. Siiani oli rekordiomanik Kõljala POÜ lehm Miilas EE 8981073, kes saavutas oma rekordi 2013.a septembris, olles neljandal laktatsioonil. Rekordiks tuli toona 18189 kg piima laktatsioonis.  Tänasest on 305-p. rekordiomanik Tartu Agro AS (Tartu maakond) Rahinge farmi lehm MARELLE EE 15660923. Oma neljandal laktatsioonil lüpsis ta 18290 kg piima, mis on senisest rekordist 101 kg enam. Küll on tagasihoidlik rasvaprotsent (3,25%), kuid selline tulemus juhtub tihti miksersöötmise tehnoloogiat kasutades. Valgusisaldus piimas oli 3,21%. Rekordlehma isa on Saksamaal aretatud punasekirju holsteini pull Maximo-Red ja emaisa Taani pull David. Ka Marelle ema oli kõrge piimaanniga ning tema parimaks laktatsiooni toodanguks 305p arvestuses jäi neljanda laktatsiooni 12706 kg piima. Marelle poegis neljandat korda 16.10.18 ja kõikide laktatsioonide piimatoodangud on olnud väga kõrged (1.laktatsioon 12032 kg., 2.-15842 kg. ja 3.-16129 kg.). Ta on igal kontrollpäeval stabiilselt lüpsnud. Elupäeva piima koguseks on hetkel 30,6 kg piima päevas, mis on igati tugev tulemus. Nii on Marelle oma elu jooksul lüpsnud 66207 kg piima ja rasva- ja valgu kogus piimas on kokku 4522 kg. Ajal, mil räägime üha enam kuivaine sisaldusest piimas on sellel numbril oluline info anda. Tiinestumisega ei ole rekordlehmal probleeme olnud, ta on igal aastal esimesest või teisest seemendusest tiineks jäänud. Taoline probleemivaba lehm, kes annab häid toodanguid mitmete laktatsioonide vältel, on farmerile igati tulutoov ning selliseid lehmi ihkab oma karja kindlasti iga piimatootja. Tartu Agro AS on tippkari, kelle lehmad lüpsavad väga kõrgeid toodanguid. 2018 a kogu karja keskmine väljalüps lehma kohta oli 12117 kg (EPK 11204 kg, EHF 12552 kg), mis on ~500 jõudluskontrollis oleva piimatootja hulgas kuues tulemus. Sel aastal on piimatoodang 59 kg plussis ja liikumas ~12200 kg graafikus. Tartu Agro karjas on 1300 lehma, kellest 29% on EPK tõugu. Asutuse  juht Aavo Mölder on pikaajaline ETKÜ nõukogu juht, sellest aastast aseesimees. Palju õnne Tartu Agro, eriti aga Rahinge farmi  karjaaretajatele rekordi püstitamise puhul ja jõudu edaspidiseks!

Jaga seda uudist: