Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule on 2015 aastal, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 4.1 raames, määratud toetus summas 499869.92 eurot.

  • detsember 10, 2018

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule on 2015 aastal, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 4.1 raames, määratud toetus summas 499869.92 eurot.

Projekti nimetuseks on „ETKÜ kariloomade kogumis- ja vahenduskeskuse rekonstrueerimine ja tahesõnnikuhoidla ehitamine, 2015-2016 aastal“, mille käigus rekonstrueeritakse vanad veiselaudad ja hoidla, et viia need vastavusse seadusest tulenevate loomapidamisnõuetega, ning ehitatakse keskkonnanõuetele vastav sõnnikuhoidla.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks läbi rekonstrueerimis- ning ehitustegevuse on parendada ettevõtte loomakasvatustingimusi ja aretustegevust ning luua paremad võimalused loomakasvatustoodangu suurema mahuliseks ja edukamaks müügiks, sh ekspordiks.

Jaga seda uudist: