Eestit külastas Viking Genetics`i nõukogu ja tegevjuhtkond

  • veebruar 03, 2020
31. jaanuaril külastas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut Viking Genetics`i juhtkond. Viking Genetics on Taani, Rootsi ja Soome aretusorganisatsioone ühendav farmeritele kuuluv ekspordiorganisatsioon. Tegemist on ühe suurima Euroopa aretusettevõttega. Lisaks ETKÜ seemendusjaamale käidi farmivisiitidel Mangeni PM OÜ-s ja Härjanurme Mõis OÜ-s.
Kõrgetasemelisele põhjamaade aretusdelegatsioonile tutvustati ETKÜ seemendusjaama, anti ülevaade meie organisatsiooni tegevustest ja aretussuundadest. Arutati ETKÜ ja Viking Genetics`i vahelist koostööd ning ühiseid võimalusi aretustegevuste toetamisel. Eesti tõuaretajatel on põhjamaadega väga tihe igapäevane koostöö – ostetakse aretusmaterjali (veiste sperma, elusveised ja genoompullid), jagatakse informatsiooni – põhjamaades on Euroopa suurim punase tõu populatsioon, seetõttu on koostöö Viking Genetics`iga meie jaoks  väga oluline. Just Viking Genetics`i kaudu oli meil võimalik teostada genoomhinnang punast tõugu lehmikutele.
Põhjamaad on aastakümneid silma paistnud veiste tervisetunnuste aretusväärtuste välja töötamisel ja praktikasse juurutamisel. Ka on põhjala piirkonnas lehmade piimatoodang Euroopa kõrgemaid, mistõttu sobib Eesti nende riikidega hästi.

Jaga seda uudist: