EMÜ loomakasvatuse eriala magistritööde kaitsmine on läbi videosilla kättesaadav kõigile!

  • juuli 15, 2021

Loomakasvatuse õppekava (449) magistritööde kaitsmine toimub 03.06.2021 kell 9.00 https://videosild.emu.ee/b/hal-5bx-707-rtx
Kaitsmisele tulevad tööd:

  1. Valeria Morgunova (kell 9.00)

Embrüonaalse suremuse ultrasonograafiline diagnoosimine lüpsilehmadel
Embryonic mortality diagnosis by ultrasonography in milking cows
Juhendaja(d): Jevgeni Kurõkin
Retsensent: Kalle Kask

  1. Kerttu Keir (kell 9.45)

Bioturvalisus Eesti lihaveisefarmides
Biosecurity on Estonian Beef Cattle Farms
Juhendajad: Heli Kiiman, Alo Tänavots
Retsensent: Reet Pikkmets

  1. Kaarel Sild (kell 10.30)

Eesti lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus
Comparison of Estonian Beef Cattle Breeds Productivity
Juhendajad: Alo Tänavots, Tõnu Põlluäär, Heli Kiiman
Retsensent: Ilmar Kallas

  1. Tea Liping (kell 11.15)

Emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus
Culling reasons and longevity of the sows
Juhendaja(d): Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa
Retsensent: Ragnar Leming

  1. Kelly Ilp (kell 12.00)

Lõuna-Eesti tallides kasutatavate koresöötade keemiline koostis ja kvaliteet
Chemical composition and quality of roughage used in stables in Southern Estonia
Juhendaja(d): Andres Olt
Retsensent: Kätlin Leisson

  1. Elin Sild (kell 12.45)

Djuroki tõugu kultide segusperma kasutamine nuumsigade tootmiseks
Use of Duroc mixed sperm for production of fattening pigs
Juhendaja(d): Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa
Retsensent: Meelis Ots

Jaga seda uudist: