ETKÜ 17.06 üldkoosoleku toimumiskoha muutus!

 • juuni 10, 2024

Lp  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liige

 

 

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraline üldkoosolek toimub 17. juunil 2024 kell 11.00 ETKÜ saalis (Koogimäe tee 4, Keava, Raplamaa).

Registreerimine alates kella 10.00

 

Päevakord:

 1. Koosoleku avamine – Tanel-Taavi Bulitko.
 2. Koosoleku juhataja, häältelugemiskomisjoni ja protokollija valimine.
 3. Volinike valimine.
 4. Nõukogu liikmete arvu kinnitamine, nõukogu liikmetele töötasu määramine ja nõukogu liikmete kandidaatide esitamine.
 5. Majandusaasta aruanne – Viive Timmi. Aruande kinnitamine.
 6. Kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
 7. Juhatuse aruanne – Tanel-Taavi Bulitko. Aruande kinnitamine.
 8. Nõukogu aruanne – Tõnu Post. Aruande kinnitamine.
 9. Nõukogu valimine perioodiks 2024-2027.
 10. Aretustöö aruanne – Anneli Härmson. Aruande kinnitamine.
 11. Külalisesineja.
 12. Valitud volinike väljakuulutamine ja kinnitamine.
 13. Nõukogu liikmete tagasikutsumine seoses volituste lõppemisega.
 14. ETKÜ auliikmete tunnustamine.
 15. 2023. a parimate aretuskarjade omanike autasustamine.
 16. Valitud nõukogu liikmete väljakuulutamine ja kinnitamine.
 17. Sõnavõtud.
 18. Lõunasöök.

 

Juriidilise isiku esindajal (juhul kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga) nõutav volikiri. Kui teil ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume volitada kirjalikult kedagi ühistu liikmetest ennast esindama. Üks liige võib esindada kuni 5 liiget (põhikiri §8 p 6).

 

 1. a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ETKÜ kontoris (Keavas Kehtna vallas Rapla maakonnas), kodulehel või tund enne üldkoosoleku algust kohapeal.

Majandusaasta aruanne: 10064515_2023__Aruanne_10064515;

Audiitori otsus: audiitori_otsus_10064515_2023_0

 

 

Lugupidamisega

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatus

Jaga seda uudist: