ETKÜ uuelt nõukogult oodatakse ka eksporditurgude avardamist

ETKÜ nõukogu uus koosseis: Ege Raid, Maarja Paomees, Maarika Susi, Tõnu Post, Margus Muld, Marko Hiiemäe, Targo Pikkmets. Pildilt puuduvad: Mihkel Olt, Kaja Piirfeldt.
  • juuni 26, 2024

Keavas toimunud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liikmed valisid 17. juuni korralisel üldkoosolekul uue nõukogu ja volitatud isikud. Lisaks tunnustati parimaid veisekasvatajaid.

ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko tänas vana nõukogu koosseisu tehtud töö eest ja toonitas, et möödunud viis aastat olid sektorile pingelised ning nõukogu liikmete panust ühistu strateegilise tegevuse kujundamisel ei saa alahinnata. „Nad kõik on olnud suure missioonitundega inimesed, kes esindasid erinevate veisetõugude kasvatajaid eri piirkondadest. Kuigi sellesse perioodi jääb veiste arvukuse langus üldiste majanduskriiside taustal, suudeti just sel ajal viia Eesti veiste piimatoodangu poolest Euroopa tippu,“ sõnas ta.

Kui varasemalt oli nõukogu 15 liikmeline ja valiti viieks aastaks, siis üleeelmisel aastal põhikirjas sisse viidud muudatus vähendas nõukogu liikmete arvu üheksale ja uue korra järgi saab nõukogu mandaadi kolmeks aastaks. Uude nõukokku sai valitud: Ege Raid, Maarja Paomees, Maarika Susi, Tõnu Post, Margus Muld, Marko Hiiemäe, Targo Pikkmets, Mihkel Olt, Kaja Piirfeldt.

Uue nõukogu ja ühistu prioriteetidest rääkides, ütles Bulitko, kuna ETKÜ on veiste aretusorganisatsioon, siis kindlasti peab järgneval perioodil fookuses tugevasti olema veiste tõuaretus. „Samas tuleb sellega arvestada, et kuna karjade geneetiline väärtus on kõrge, siis järjest rohkem on loomapidajatel huvi, et oleks pidevalt turgusid kuhu oma veiseid müüa,“ lausus ta. „Lisaks alustasime sel kevadel loomatauditõrje programmiga, mis kestab aastani 2027 ja isegi kauem ning vajab ka meiepoolset panustamist. Veel on vaja täpsustada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS tuleviku visiooni. Teemasid millega tegeleda on palju. Rääkimata sellest, et me ei tea millised regulatsioonid tulevad seoses loomade transpordiga. Võimalik, et siin tuleb koos tootjatega luua nuumafarme, kui ühel hetkel vasikaid ei saa välja transportida – palju teemasid on laual ja jooksvalt tuleb neid juurde,“ loetles Bulitko tegevussuundi.

Parimatest parimad

Üldkoosolek kuulutas välja ka parimad tõuloomakasvatajad tõugude järgi. Eraldi  tunnustati ka piimaveiste kasvatajaid, kelle lehmade piimatoodang kasvas võrreldes eelneva aastaga ning kes suurendasid piimarasva- ja valgutoodangut. Hindamisel vaadati lisaks üldisi karja taastootmisnäitajaid.

„Valikut teha ongi keeruline, sest me oleme oma piimatootmises Euroopa tipus ja me võime öelda, et väga suurt hulka meie karjadest võiksimegi tunnustada, kui parimaid. Kuna tulevikus hakatakse vaatama aina rohkem kuivaaine toodangut piimas, siis meiegi oleme oma tähelepanu fokusseerinud sellele,“ selgitas Bulitko. Lisades, et eraldi hinnati neid karjasid, kus piimatoodang lehma kohta oli kõige rohkem suurenenud. „Tõenäoliselt on selle tulemuse taga kas varasem investeering, mille tõttu on lehmad rohkem piima tootma hakanud või on toimunud mõni muu päris märkimisväärne muutus. Sellistes karjades on tihti üle kahe tuhande kilo lehma kohta aastas piima juurde saadud,“ selgitas Bulitko. Tema sõnul tehti veiste hindamisel koostööd Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsiga. Samuti esitas Eesti Lihaveisekasvatajate Selts oma kandidaadid. Kuna Eestis kasvatatakse täna 17 lihaveisetõugu, siis tulenevalt sellest esitati kandidaatide valik kolmest erinevast tõust.

Tunnuse pälvisid:

  • piimatoodangu suurendajad: OÜ Hekva (EPK) ja OÜ Eikla Agro (EHF);
  • rasva ja valgu toodangu suurendajad: Orava Agro OÜ (EHF) ja Hekva OÜ (EPK);
  • parimate lihaveisekasvatajad: Lahe maamees, Tsura talu, Saareõue;
  • parim maa tõugu kari: Salme POÜ;
  • tunnustus Estonia OÜ-le, kui enim tõumullikaid müünud ettevõte;
  • parimaid piimakarju autasustati rasva ja valgu summa alusel kolme grupi kolm parimat:

alla 100 – Luige Farmer OÜ, Helme Noorloom OÜ, Lagendi OÜ;

101-500 – OÜ Vändra Vara, Valjala POÜ, Paistevälja OÜ;

üle 500 – OÜ Kaiu LT, Torma POÜ, Peri POÜ.

 

Foto 1: Eelmise juhatuse koosseis, ​pildilt puuduvad: Andres Tamm, Lembit Paal, Mihkel Olt.

Foto 2: ​ETKÜ üldkoosolekul tunnustatud parimate aretuskarjade omanikud.

Jaga seda uudist: