Infopäev “Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus”

  • juuli 15, 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsiga infopäeva

“Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus”

Toimumise aeg: 26. mai 2021. a. algusega kella 8.00!

Toimumise koht: Videoülekanne

PÄEVAKAVA*

8.00 – 8.15 Avasõnad infopäeva moderaatorilt – Airi Külvet, MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
8.15 – 8.25 Aretuseesmärgid ja jõudluskontroll – Boyd Gudex, Austraalia Põllumajanduse Äriuuringute Instituudi (ABRI) tehniline konsultant
8.25 – 8.35 Genotüpiseerimise kasutamine geneetilises hindamises – Brad Crook, ABRI geneetika uurimis- ja arendusmeeskonna juht
8.35 – 8.45 Küsimused/vastused
8.45 – 9.15 Loomakasvatuse arendamine (lindistatud videolõik) – Dorian Garrick, Massey ülikooli juhtivteadur
9.15 – 9.30 Sirutuspaus
9.30 – 10.15 Jõudlusandmete kogumine ja teenuse pakkumine Uus-Meremaa Anguse organisatsiooni ja PBB NZ (Uus-Meremaa Jõudluskontroll) näitel (lindistatud videolõik) – Harry Faas, PBBnz Ltd peadirektor ja Jane Allen, Angus NZ
10.15 – 10.35 Ülemaailmse korporatsiooni Neogen tutvustus – Pieter van As, PhD, Neogen Australia APAC-i genoomika äriarenduse juht
10.35 – 10.50 Sirutuspaus
10.50 – 11.15 Neogeni genotüpiseerimise ja sekveneerimise võimalused – Helene Hofeneder-Barclay, Neogeni genoomika arendusjuht
11.15 – 11.40 Neogeni poolt pakutavad genotüpiseerimise võimalused lihaveiste tootmisfarmidele – Sharon Watkinson, Neogen Genoomika äriarenduse juht
11.40 – 12.00 Küsimused ja vastused

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

NB! Registreerige osalemissoov SIIN

Infopäev on osalejatele TASUTA ja toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna II“ raames; Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee

Jaga seda uudist: