Järvamaa Kutsehariduskeskus kutsub õppima!

  • august 02, 2019

Õpi VEISEKASVATUST paindlikus õppevormis.

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetöö toimub neljapäevaste sessioonidena septembrist – juunini, tavapäraselt kord kuus kooli juures ning sessioonide vahelisel perioodil ettevõttes, iseseisvalt end täiendades. Praktiline õpe moodustab 50% õppekava mahust.

Õpingute alustamise tingimuseks vähemalt omandatud põhiharidus.

 Omandatavad erialamoodulid:

  • veiste hooldamine
  • veiste söötmine
  • veiste tervishoid
  • veiste karjatamine
  • veiste taastootmine
  • põllumajandusmasinatega töötamine
  • juhtimine ja majandamine·

Käsitletakse piimakarja ja lihaveiste kasvatust.

Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse ettevõttes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel (VÕTA).

Kooli lõpueksam on ühildatud loomakasvataja, tase 4 kutseeksamiga, võimalus saada kutsetunnistus.Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta.

Õppekava koostamise aluseks loomakasvataja (tase 4) kutsestandard.

 Õppetöö on tasuta

Edasiõppimise võimalused: Põllumajandustootja, tase 5, Järvamaa KHK-s,
Maaülikooli põllumajanduserialad

Täiendav info õppe ja sisseastumise kohta kooli kodulehel

Lisainfo:
Aive Kupp
Põllumajanduse (taime- ja loomakasvatus) juhtõpetaja
aive.kupp@jkhk.ee

Jaga seda uudist: