Ostame elusveiseid

  • september 03, 2021

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ostab

PIIMA- JA LIHATÕUGU ARETUSVEISEID
(tiined ja mittetiined mullikad)

LIHATÕUGU NUUMAVEISEID
TAPAVEISEID

Kontakt:
Tanel Bulitko 510 8253
Ilmar Kallas 5309 0724
etky.kogumiskeskus@gmail.com

Jaga seda uudist: