Piimaklaster ja ETKÜ alustavad projekti beefEST

  • oktoober 26, 2020

Piimaklastri juhitav EIP-töörühm alustab uue lihaveiste karjahaldusprogrammi beefEST arendamist. 10.02.2020 andis PRIA teada projektile toetuse määramisest

Projekti eesmärk on luua lihaveisekasvatajatele karja andmete haldamise rakenduse beefEST prototüüp. See peaks ühendab aretus- ja põlvnemisandmed igapäevase loomade terviseandmete, karja- ning karjamaadehalduse infoga. Püüe on teha mugav tööriist nii ristand- kui puhtatõuliste lihaveiste kasvatajatele, et tõhusalt koguda ja kasutada nii aretus- kui majandusarvestuse andmeid ning sellega toetada igapäevast karjahaldust. Süsteem peaks töötama nii arvutis kui mobiilirakenduses olenemata operatsioonisüsteemist.

Süsteemi kasutuselevõtt võimaldab tõhusama andmekasutuse toel paremat karja haldamist, kasumlikumat ja keskkonnasõbralikumat tootmist. Andmete parem kasutamine on oluline eeldus põllumajanduse digitaliseerimisel. Sedasi kasutatakse ressursse vähem ja tõhusamalt, väheneb ka ökoloogiline jalajälg. Iga uus toimiv kaasaegne digitaalne tööriist toetab kaudselt omataoliste andmevahetuslahenduste arengut.

Projekti beefEST elluviijaks on Piimaklaster ja ETKÜ koos teaduspartneri aktsiaseltsiga Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus. beefEST tööd kestavad 2020.a. maist kuni 2023 aasta aprillini. beefEST kuulub Piimaklastri poolt juhitud piiriülesesse EIP koostöösse Soome EIP töörühmaga .

Projekti eelarve on 427 867,90 eurot, millest 347 742,32 meetme toetus ja 80 125,90 eurot taotlejate omafinantseering. Projekti tegevust toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.2 raames.

Jaga seda uudist: