Rahvusvaheliste Punaste Tõugude Föderatsiooni konverents Austraalias

  • aprill 01, 2019

21.-30.03.2019 toimus Austraalias Rahvusvahelise Punaste Tõugude Föderatsiooni (IRDBF) järjekordne konverents. Konverentsi peetakse iga kolme aasta järel erinevates riikides. Eelmine oli 2016.a Norras, nüüd siis Lõuna-Austraalias. Eestist sõitis kaugele maale seitsmeliikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid ühistu nõukogu liige Aavo Mölder ning ühistu tegevaparaadist Tanel Bulitko, Peeter Padrik, Tõnu Põlluäär, Elen Haasmaa, Aive Sonets ja Andres Leesmäe.
Peale pikka lennusõitu maandusime Adelaides. Programm oli koostatud nii, et seitsme päeva jooksul külastasime üheksat piimafarmi ning kahel päeval toimus hariv konverents. Kõik üheksa piimafarmi olid omanäolised nagu Austraalia loodus, mida nägime. Konverentsi päevakavas olid ettekanded Austraalia piimatõugudest, genoomselektsioonist, mitmetest projektidest ning teadusuuringutest Austraalias ja väljaspool seda. Toimusid ka kaks paneeldiskussiooni, kus püstitati küsimused ning grupp delegaate arutles nende üle. Ühes neist osales ka Tanel Bulitko. Teise päeva seminari päevakavas toimusid Euroopa (ERDB) ja maailma punaste tõugude föderatsioonide nn. ärikoosolekud, kus arutleti edasiste tegvussuundade üle, parandati ja täiendati põhikirja ning toimusid juhtorganite valimised. Paradoksaalsel moel juhib mõlemat organisatsiooni Saksamaa angli tõu president Christina Paulsen Schlüter. Rahvusvahelise organisatsiooni viieliikmelisse juhatusse valiti Tanel Bulitko ja Euroopa ühenduse asepresidendiks Tõnu Põlluäär. Mõlemal koosolekul arutleti ka järgnevate koosolemiste korraldaja maade üle. Siingi on väike üllatusmoment – mõlemad koosolekud korraldab lähiaastail Eesti – ERDB 2020 ja IRDBF 2022 a. Ka ERDB korraldamine toimub roteeruvalt, iga-aastane korraldamine ühe liikmesriigi poolt (v.a. IRDBF aasta). Viimane ERDB Eestis oli 2008.a. IRDBF korraldamine on meile aga esmakordne ja väga suur väljakutse. Loodame koos ühistu tublide töötajate ja punase tõu aretajatega näidata, et väärime taolise ürituse toimumist Eestis.
Lähemalt, mida Austraalias nähti ja kuuldi, saate lugeda Tõuloomakasvatuse juunikuu numbris. Lühiülevaadet saab vaadata: https://youtu.be/XKicB69oZMo

Foto: Karen Moroney 

Jaga seda uudist: