Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet

  • oktoober 12, 2018

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel 2 infopäeva teemal “Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet”.

Infopäevad toimuvad:
25.ktoobril Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) ja
31. oktoobril Märjal, ETKÜ saalis (Aretuse 2, Märja, Tartu maakond)

PÄEVAKAVA:

  • 10:30 – 11:00 – Kogunemine, tervituskohvi
  • 11:00 – 11:45 – Mais  silokultuurina (sordi valik, külvi aeg, koristamine ja maisisilo keemiline koostis, fermentatsioon, aeroobne stabiilsus) – Andres Olt , EMÜ
  • 11:45 – 12:30 – Soovimatute  ainete piirmäärad söödas  tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest – Maili Põldpere, lektor VTA
    12:30 – 13:00 – Kohvipaus
  • 13:00 – 13:30 – Taimekaitsevahendite  kasutuse head tavad sööda tootmises, sealhulgas mahetootmises – Tiiu Annuk, Scandagra Eesti AS
  • 13:45 – 14:30 – Mükotoksiinid  Eesti söötades (2015 – 2018 monitooringu tulemused) – Pilleriin Puskar, Alltech Eesti OÜ
  • 14:30 – 14:45 – Küsimused/vastused/päeva kokkuvõte

Infopäev on sihtrühmale TASUTA.

REGISTREERIGE osalemissoov varakult SIIN või  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee

Eelregistreerimine on oluline vajalike dokumentide vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks ning lõpeb vastavalt 22. või 26. oktoobril.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee

Jaga seda uudist: