Tähelepanu, seemenduste isesisestajad!

  • august 14, 2020

Alates 15.08 k.a muutuvad isesisestamisel reeglid, kuna ~15% seemendustest jõuab andmebaasi väga hilja. Tänapäeva farmides on kasutusel erinevad farmiprogrammid, kuhu andmeid registreeritakse. Mitmed registreeritavad sündmused (tiinuse kontroll/ tiinuse test piimas, poegimine jne) eeldavad seemenduste andmebaasis olemist.
Kuna registreeritud andmete põhjal tehakse erinevaid analüüse ning otsuseid loomade kohta, on andmete õigeaegne registreerimine väga oluline. Seetõttu lisas EPJ täiendavad kontrollida seemendusandmete sisestamise rakendusse. Kui andmebaasis on loomal märge tiinuse kontrolli kohta (TK), siis seemendaja ise ei saa lisada seemendusi, mis on tiinuse kontrollile eelnenud, kuid registreerimata. Samuti ei saa registreerida seemendusi, millest on möödunud rohkem kui 30 päeva. Mida teha?
1. Kui seemenduste sisestamine on viibinud või avastatakse, et mõni seemendus on registreerimata, tuleb täidetud sisestusleht esitada ETKÜ-sse (meilile tonu.polluaar@etky.ee või postiga: 61406 Tartumaa, Tartu linn, Märja, Aretuse 2. Need seemendused sisestatakse ETKÜ töötajate poolt.
2. Kui seemenduste sisestamine pole võimalik märke TK (tiinuse kontroll) tõttu (sisestamisel veateteade ”Seemendus/paaritus enne TK”), saab seemendusi lisada vaid Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS töötaja. Seemendatatud veiste aruanne tuleb sellisel puhul saata EPJ klienditeenindusse aadressil andmed@epj.ee. Küsimuste korral pöörduge Vaike Konga poole (vaike.konga@epj.ee; 738 7751)..
Lähemalt kirjutati muudatusest viimases EPJ infolehes: https://www.epj.ee/assets/tekstid/piimaveised/piimaveised_59_veebi.pdf.
Karjad, kus sündmusi (k.a seemendused, paaritused) registreeritakse mitmes töövahendis, saavad neid EPJ andmebaasi esitada ka failiga. Juhend faili moodustamiseks on leitav Vissukesest: Sündmused-Failivahet.-Juhend.
Kui Teil on viimase kuu aja jooksul tehtud seemendusi, mis veel andmebaasi ei ole sisestatud, tehke seda koheselt.Üldiselt piisab, kui sisestate seemendused kord nädalas.
Võimalike küsimuste korral võtke ühendust! Teid abistavad ka meie piirkonna aretusspetsialistid, kelle kontaktid on leitavad ETKÜ kodulehelt https://etky.ee/teenused/konsulendid/ .
Jõudu andmete täpsel ja õigeagsel esitamisel!

Tõnu Põlluäär
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja,
61406 Tartu linn
Tartumaa
Märja, Aretuse 2
Tel.: 7 493 234

Jaga seda uudist: