Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Põllumajandusloomade Kogumiskeskuse esimene laut 300le noorloomale ja söödahoidla  valmisid 2015. aasta detsembris. 2016. aasta lõpuks valmis kogu kompleks (2. laut 300le noorloomale, 2. söödahoidla, sõnnikuhoidla, kontorihoone ja autode pesuplats).
Kogumiskeskuses kasutatav kaal on taadeldud ning selle kohta on väljastatud vastavustunnistus TTRM-15/01044


Tegevusluba: 01/21/LKK
Registreerimisnumber PRIA-s: EE29746
Kontakt:
Jane Mättik
tel 564 0094

Asukoht

  • Lauda tee, Kaunissaare, Anija vald, 74309 Harju maakond. GPS koordinaadid: 59.318919:25.336135