Toimus veiste seemendamise koolitus

07.01-18.01.2019 toimus Eesti Maaülikoolis seemendajate kursus. Käsitleti järgmisi teemasid: seemenduse ajalugu ja tähtsus; ejakulaadi hindamine; välistegurite mõju spermale, sperma lahjendamine sügavkülmutamiseks; lehma suguorganite anatoomia, füsioloogilia ja innatsükli regulatsioon; suguorganite ultrasonograafia, seemendusviisid ja-meetodid; inna tunnused ja avastamine, inna stimuleerimine ja sünkroniseerimine; optimaalne seemendusaeg inna ajal ja pärast poegimist; seemendamisel tehtavad vead, emakapõletikud jm poegmisjärgsed haigused; suguselekteeritud sperma, seemendamine suguselekteeritud spermaga; ahtrus ja sigimatus, emaka kateteriseerimine; sagedasemad madala tiinestumise põhjused; tiinuse diagnoosimine, seemendustehniku töö aspektid; suguorganite rektaalne uurimine, tiinuse rektaalne diagnoosimine; lehmade söötmine ja sigimine.

Koolituse läbisid:

  • Nele Napritson
  • Eero Kurm
  • Annabel Truumaa
  • Maario Eeriksoo
  • Keidi Tamm
  • Karin Luhasoo
  • Valter Kooser
  • Kristjan Aru
  • Elis Rätsep
  • Liis Slugen

Koolituse läbinuile on ETKÜ väljastanud esmase atesteerimistunnistuse üheks aastaks.

Täname õppejõude ja osalejaid, kes kursuse õnnestumisele kaasa aitasid!