Usbekistani kõrged külalised tutvuvad Eesti veisekasvatusega

  • aprill 18, 2024

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) aastate pikkune töö leida uusi välisturge kolmandates riikides on jõudnud uude faasi. Sellel nädalal külastab Eestit kõrgetasemeline Usbekistani põllumajandusdelegatsioon, et tutvuda ühistu tegevusega. Tehakse ringsõit farmides ja muu hulgas külastatakse neljapäeval Maamessi.

Eesti tõuveisekasvatajad on edukalt arendanud suhteid nii Usbekistani kui Aserbaidžaani farmeritega, kellele iga aasta on müüdud noorveiseid. ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko sõnul on usbekid üllatunud Eesti lehmade suure lüpsivõimekuse üle ja nad soovivad noorloomade ostuga parandada oma lüpsikarju. „Samuti on kiidetud meie loomade tõuaretusnäitajaid, mis võistlevad edukalt parimate aretusriikidega,“ lausus ta.

Delegatsiooni ajakava on tihe ja alustuseks kohtuti Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektoriga, et tutvustada Usbekistani kolleegidele meie veterinaarsüsteemi ja ka loomakasvatussüsteemi toimimist. Kuna delegatsiooni liikmete hulgas on mitmeid sealseid veterinaarinstitutsioonide esindajaid, siis möödus kohtumine elavas kogemuste vahetamise õhkkonnas. Lisaks ametkondade esindajatele on grupis ka Usbeksitani riigipanga esindaja ning kohtuti Swedbanki esindajaga ja saadi ülevaate põllumajandussektori krediteerimispoliitikast.

„Usbekid soovivad sarnaselt meiega oma tootmisi laiendada ja nii nad uurivad, kuidas pankadel oleks kergem anda tootjatele laenu. Ühtepidi aitab see ka meid, kui neile hiljem loomi ekspordiks müüme,“ osutas Bulitko.

Samuti külastab delegatsioon kaasaegseid farme, et tutvuda loomapidamise moodsate suundadega. Teiepäeval külastati heade tõunäitajate poolest kuulsat limusiinitõugu veiste kasvatajat Topi Mõis OÜ ja ETKÜ pullilauta Keavas, kus tutvuti tõupullide ja katses osalevate noorpullidega saavutustega ja vaadati laborit. Kolmapäeval sõideti Väätsa Agrosse. „Tegu on suurima piimatootjaga ja saadi muljetavaldav ülevaade, kuidas selline süsteem on üles ehitatud ja toimib. Õhtul oli herefordi karja külastus Tsura Talus,“ selgitas Bulitko. Neljapäeval ollakse Maamessil, et näha Baltimaade suurimat põllumajandusnäitust.

„Usbekistan on meile väga oluline partner ja et ka sügisel oleks meil seal regioonis turud olemas, tuleb juba täna toimida ja tegeleda selle nimel. Eks praegused läbirääkimised käivadki tuleviku koostöö osas. Loomulikult ei tohi unustada ka nende loomakasvatajate järelkoolitusi, sest kui kõrget geneetilist väärtust omav loom läheb Eestist välja, tahame olla kindlad, et ta oleks ka seal hästi hoitud, söödetud ja samasuguse produktiivsusega,“ kinnitas ta.

Jaga seda uudist: