Välisministeeriumi ja ETKÜ projekti raames külastab Eestit Georgia farmerite delegatsioon

  • mai 21, 2019

Eesti Välisministeeriumi arenguabi projekti 122-2018-A “Veiste söötmis- ja tõuaretusalaste abinõude rakendamine Georgia piimakarjakasvatuse ettevõtetes” raames viibib Eestis Georgia farmerite delegatsioon. Toimub farmi juhtimise, noorkarjakasvatuse, farmide projekteerimise, kõrgetoodangulise karja taastootmise ja söötmise alane nädalane koolitus.
Õpetusi jagavad Sven Tammoja (Woltevis OÜ), Kerli Mõtus, Kalle Kask, Meelis Ots (Eesti Maaülikool) ja Vello Luts (Agorek OÜ). Tartu Agro AS on andnud loa Rahinge farmi külastada praktiliste teadmiste omandamiseks.

Jaga seda uudist: