Uudised

Eesti elusveiste turg täienes uue sihtriigiga

Esmakordselt peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist eksporditi Eestist elusveiseid Aserbaidžaani. 198 eesti holsteini tõugu mullikat asusid teele 09. septembril Kaunissaare kogumiskeskusest ning saavad enda uueks koduks Shirvani piirkonna farmi Bakuu linna lähistel. Farmis ootavad ees 3000 lehma, kes on peamiselt Saksamaa päritolu. Täname Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu poolt kõiki Eesti farmereid ja ettevõtteid, kes ekspordi õnnestumisele kaasa

Ostame elusveiseid

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ostab PIIMA- JA LIHATÕUGU ARETUSVEISEID (tiined ja mittetiined mullikad) LIHATÕUGU NUUMAVEISEID TAPAVEISEID Kontakt: Tanel Bulitko 510 8253 Ilmar Kallas 5309 0724 [email protected]

Pullide augustikuu hindamine

Pullide augustikuu hindamise leiate failidest: EHF ja EPK II 2021 kodumaine ja genoom EHF ja EPK II 2021 import Lihapullide sperma pakkumine II 2021

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatus valis esimehe ja aseesimehe

Juuli algul valiti Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolekul seltsile uus juhatus. Juhatuse uude koosseisu kuuluvad Vallo Kruusimägi, Mariliis Vahar, Diana Pärna, Kristjan Reino, Jane Mättik, Margus Keldo, Airi Külvet, Aldo Vaan ja Marko Hiiemäe. 05.08.2021 kogunes uus juhatus esimeseks koosolekuks, kus valiti järgnevaks kolmeks aastaks esimees ja aseesimees. Juhatuse esimehe kohale valiti tagasi Jane Mättik ning