Uudised

ETKÜ 17.06 üldkoosoleku toimumiskoha muutus!

Lp  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liige     Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraline üldkoosolek toimub 17. juunil 2024 kell 11.00 ETKÜ saalis (Koogimäe tee 4, Keava, Raplamaa). Registreerimine alates kella 10.00   Päevakord: Koosoleku avamine – Tanel-Taavi Bulitko. Koosoleku juhataja, häältelugemiskomisjoni ja protokollija valimine. Volinike valimine. Nõukogu liikmete arvu kinnitamine, nõukogu liikmetele töötasu määramine ja nõukogu liikmete

Fotod! Veisekasvatajad ootavad bürokraatia vähenemist

Usbeki farmerite külastusel räägiti paljust muustki: lihaveisekasvatajad ootavad, et toetuste poliitika oleks sarnane piimaveiste omaga, kuna lihaveise kasvatamine on suurte kuludega, erinevalt laialt levinud arvamusele. Pärssivaks teguriks loetakse sektoris aruandlusmahu tõusu, mis kunstlikult paisutab farmipidajate tööde mahtu. Anija vallas lihaveiseid kasvatav Jane Mättik ettevõttest Pirgo Angus OÜ ütles pärast Usbekistani farmerite külastust, et selline mitme

Õpi põllumajandust Järvamaa Kutsehariduskeskuses

FOTOD! Usbekke jahmatas Eesti lehmade kõrged piima väljalüpsid

Mai lõpus saabus Eestisse Usbekistanis farmerite delegatsioon, et külastada meie tõukarja farme. ETKÜ  juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ütles, et usbekkide loomaostu huvi on neile heaks indikaatoriks sügisesteks kokkulepeteks. Esimesel päeval, 22. mail külastati hommikupoole JK Otsa talu Lääne-Virumaal. Peremees Jaanus Kiisk näitas oma kõrge tõuväärtusega karja, mis sai heakskiidu ka külalistelt. Seejärel sõideti Lüganuse valda